Stichting Verenigde Lionsclubs Roosendaal

De Tullepetaonse Toertocht is een initiatief van de drie Roosendaalse Lions Clubs:

De rally wordt verzorgd door de rally-commissie waarin leden van de drie clubs zijn vertegenwoordigd.

Het huidige bestuur van de rally-commissie wordt gevormd door:

Voorzitter: Marc van Overveld (Lionsclub Roosendaal Witheeren)

Penningmeester: Serge Roks (Lionsclub Roosendaal Witheeren)

Secretaris: Rob Luijben (Lionsclub Roosendaal)

Indien u meer informatie wenst over de Tullepetaonse Toertocht kunt u contact met ons opnemen via info@svrl.nl