Deelnemersvoorwaarden

Stichting Verenigde Roosendaalse Lionsclubs

Tullepetaonse Toertocht

Deelname
Deelname aan deze toertocht staat open voor alle type voertuigen.
Uw voertuig dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen en heeft een geldig APK-keuringsbewijs. Uiteraard dient het voertuig minimaal volgens de wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) verzekerd te zijn. U dient zelf te controleren of de polis van uw verzekeringsmaatschappij voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan dit evenement. Tevens dient een ongevallen inzittende verzekering afgesloten te zijn voor de navigator en eventuele andere passagiers. De bestuurder van het voertuig is in het bezit van een geldig rijbewijs.

Een vrijwaringsverklaring dient als onderdeel van de startprocedure getekend te worden door de bestuurder en navigator, namens de equipe. Er wordt geen technische keuring gehouden op de voertuigen die worden ingezet.

Deelnemers aan de toertocht verbinden zich te houden aan het ritten reglement en de aanwijzingen zoals die door de wedstrijdleiding van de toertocht worden gegeven op de dag van de tocht.

De deelnemers aan de toertocht verklaren hierbij geen bezwaar te hebben tegen het gebruik door de Stichting Verenigde Roosendaalse Lionsclubs van foto- en/of videomateriaal waarop of waarin zij voorkomen voor publicitaire doeleinden zoals, onder meer, de website en de facebookpagina.

Inschrijven
Acceptatie van inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling. Inschrijving sluit wanneer het maximum toe te laten aantal deelnemers of de einddatum van de inschrijvingsperiode is bereikt.
Na inschrijving ontvangt u een factuur op het door u aangegeven e-mailadres. Vermeldt u daarom ook het adres waar deze factuur op moet worden aangemaakt. Dat kan ook een zakelijk adres zijn.

Belangrijk is het 06-nummer te vermelden dat u gaat gebruiken tijdens de toertocht, het merk auto en het kentekennummer.
Vermeld tevens de naam van de contactpersoon voor de equipe, standaard wordt aangenomen dat de bestuurder ook de contactpersoon is.

Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deelneming*.

Kosten
Het inschrijfgeld voor de Tullepetaonse Toertocht is een vast bedrag per equipe. De hoogte van het bedrag wordt in de informatie over de betreffende editie van de toertocht aangegeven. Hiervoor ontvangt de equipe een routeboek en alle overige bescheiden, koffie of thee voor de start, een lunch en diner voor de ingeschreven equipes.

Betaling
Met inachtneming van hetgeen vermeld onder het kopje “Inschrijven” dient uw inschrijfgeld per Ideal betaling dan wel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op het bankrekeningnummer NL55 RABO 0326 5558 70 t.n.v. Stichting Verenigde Roosendaalse Lionsclubs, onder vermelding van ‘TTT 2020″ te zijn bijgeschreven.
Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief.

Overmacht
De organisatie betaalt geen inschrijfgeld terug indien het evenement door overmacht niet door kan gaan. ‘Overmacht’ is iedere gebeurtenis of omstandigheid, al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins, boven de macht van de partijen.

Namens Tullpetaonse Toertocht
Stichting Verenigde Roosendaalse Lionsclubs