Stichting Verenigde Roosendaalse Lionsclubs opgericht!

Op maandag 27 mei 2019 is de oprichtingsakte van de Stichting Verenigde Roosendaalse Lionsclubs Roosendaal in bijzijn van de notaris getekend door haar bestuurders. Daarmee is de samenwerking tussen de drie Roosendaalse Lionsclubs geformaliseerd en is de basis gelegd voor een jarenlange samenwerking.