Helaas de TTT 2020 is vanwege COVID-19 geannuleerd

De organisatie van een event als de TTT vraagt een zorgvuldige voorbereiding die normaal al in het voorjaar wordt gedaan. Helaas hebben we moeten concluderen dat er te veel onzekerheden zijn en wij daardoor de TTT dit jaar niet kunnen verrijden.