Een mooie opbrengst voor Mythylschool bij de 7e editie TTT

Evenals voorgaande jaren en edities was de TTT 2023, die op zaterdag 7 oktober jl. werd georganiseerd in samenwerking met de 3 Roosendaalse Lionsclubs, wederom een geweldig succes en een zéér geslaagde dag! Via een mobiele route app voerde de rit de deelnemers afwisselend door het Brabantse en Belgische land. Met een grote diversiteit aan deelnemende bolides, waaronder allerlei mooie sportieve, jonge, klassieke en zelfs elektrische uitvoeringen, is de Tullepetaonse Toertocht niet alleen leuk om te doen, maar ook een lust voor het oog.

Samen realiseren wij een snoezelruimte voor Mytylschool Roosendaal
De opbrengst van de TTT 2023 ging zoals gebruikelijk naar een goed doel, dit jaar werd er gereden voor ‘Mythylschool Roosendaal! In totaal hebben wij met alle TTT deelnemers, sponsoren en donateurs een geweldig bedrag van € 4.500,- bij elkaar gebracht en geschonken aan de Mythylschool.

Mytylschool Roosendaal staat voor:

  • Het geven van onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding aan leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke of meervoudige handicap, al dan niet in combinatie met andere functionele beperkingen
  • Gelegenheid bieden aan leerlingen om zich via arbeidsoriëntatie te bekwamen in diverse werkzaamheden, waardoor zij op termijn kunnen deelnemen aan het (begeleid) arbeidsproces
  • Het verzorgen van ambulante begeleiding van leerlingen in het (speciale) basis- en voortgezet onderwijs
  • Het realiseren van een flexibele onderwijsinrichting
  • Het zeker stellen en vergroten van de kwaliteit van het onderwijs zoals dat door de school gegeven wordt

Middels de opbrengst van de Tullepetaonse Toertocht, realiseren wij samen met onze deelnemers, sponsoren en donateurs een snoezelruimte waarin de leerlingen tot rust kunnen komen en veel plezier gaan beleven.

Kijk voor een foto impressie van de Tullepetaonse Toertocht 2023 in het fotoalbum op onze website.

Lees ook het bericht over de TTT in weekblad de Bode.